16 Ocak 2012 Pazartesi

Şeytaniler Arıları mı Hedef Aldı?

http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=1262

Amerikalı bilimadamları, "YENI bulunan Sinek Türü'nün (Apocephalus borealis) bal arılarına musallat olduklarını" açıkladılar.

Bu yeni türün boyu; sadece 1,7 mm olmasına ragmen, milyonlarca arının ölümünden sorumlu.

Bu yeni sinek türü; bal arılarına o kadar benziyor ki, onlardan ayırt edilemiyor. Bal arıları ile karıştırılabiliniyor. Ancak bu yeni sinek türü, bal arılarının aksine gece de uçabiliyor. Genetiği de diğer arılara benzemiyor.

Bu parazitin dişileri, yumurtalarını arıların üzerine bırakıyor, bu lavralar da geliştikçe arıların beynine zarar veriyor. Böylece arıların yön bulma yetileri kayboluyor ve bu da ölmelerine sebep oluyor.

Bu yeni tür hakkında araştırmalar yapılıyor.Oktan Keleş ASA Kitabında konuyu şöyle anlatmıştı: (sh 118-119-120)

ARI GERÇEĞİ

Firavunlar ve Eski Mısır olsun veya o dönemlerin önde gelen kavimleri olsun arıya çok önem veriyorlardı. Tablet ve kabartmalardaki arı figürleri mistik bir figür değil, bilincine varılmış bir varlık olarak resmedilip saygı gösteriliyordu. Eski Mısır’da arı kutsal bir varlıktı ve tüm arı kolonileri firavun’a aitti. Mısır halkından hiçbir kimse, kendine ait olarak arıcılık yapamazdı. Eğer bir arı, halktan bir kimsenin evine girerek kovan örse, o ev kutsanır ve sahibi ödüllendirilirdi. Eski Mısır arıların çiçek tozlaşmasındaki faydalarını ve balının kıymetini çok iyi biliyordu. Firavun ilahlık iddiasında bulunmasına rağmen, arının da ilahı olduğu iddiasında bulunmaz, onun kralı olduğunu ilan ederdi. Gizlenen Mısır tabletlerinden birinde şu yazılı idi:


“Kara adam geldi. Tüm arıları yok etti. Mısır yeşilliği çöl oldu. Arının kralı, kara adama boyun eğdi.”

Bu ibarelerden de anlaşılacağı gibi, o dönemde Şeytanîler askerî strateji olarak, ele geçirecekleri ülkelerdeki arıları yok ediyorlardı. Bu olaydan sonra, Mısır’da arı daha da önem kazandı. Daha sonra firavunlar arıları ülkesindeki sazlıklara, evlere, her yere yaydılar. Arıcılığı strateji olarak kullandılar. Mısır tarımı Mısır uygarlığı için çok önemliydi. Bir daha kara adam saldırısına karşı arı kolonilerini sazlıklara da gizlediler ve bu sazlıkları askerî bölge ilan edip oralara girilmesini engellediler. Sazlıklar artık yasak bölgeydi. Zaten bu arı kovanlarına sazlıkta ulaşmak hemen hemen imkansızdı. Zira bataklık zehirli yılanlar ve timsahlarla doluydu. Bu iş için görevli olanlar sık sık sazlıklara, arılar orayı mesken tutsunlar diye bal, şeker dökerlerdi. Bu işi yapan kişiler kölelerdi. O bölgeye bu işi yapmaya giderlerdi; ama geri dönemezlerdi. Çünkü çoğu timsahlara, zehirli yılanlara yem olurdu. Bu yüzden birçok Mısır tabletlinde “Firavun, arının ve sazlığın kralıdır.” ibaresine rastlanır.

Arı Kabala sembollerinde, askerî strateji anlamında silah olarak kullanılan bir semboldür.
Albert Einstein Yahudi, Alman bir bilim adamıdır. Onun teorileri arasında meşhur “arı teorisi” vardır. Şöyle der:

“Arılar yeryüzünden kalkarsa, dört sene sonra kıyamet kopar.”

Bu ibare, arının işlevi açısından birçok bilim adamınca kabul edilir. Hatta teori kategorisinden çıkarıp bilimsel bir gerçek olarak kabul ederler.

Albert Einstein bir Kabalacı idi. Şeytanîlere bağlıydı ve bunu; yani arı teorisini, bilimsel bir bilgi olarak değil, bir Kabala bilgisi olarak sarf etmişti. Kabala da Mısır’daki vakayı deneysel olarak yazar. Kara adam (Şeytanî) arıları yok ettiğinde, Mısır dört yılda adeta kıyameti yaşamıştı.

* Tüm ciddi ülkelerde arıcılık, stratejik bir devlet politikasıdır.

* Efendimiz (sav) buyurur:

“Ümmetimden ilk kalkacak rızık “bal”dır.”

* 2007 yılında, günlerce medyada şu haberler veriliyordu:


“Arılar topluca kayboluyor. Ülkemizde arıcılık alanındaki arıların %80’ini kaybettik. Dünyada da arılar esrarengiz şekilde yok oluyor. Acaba baz istasyonları mı arıları etkiliyor?”

Birçok bilim adamı bunu tartıştı. İşin aslı şudur:

Bu bir Şeytanî saldırısıydı. Kabala taktiği.

O dönemde televizyonlarda sık sık Einstein’ın bu teorisi anlatıldı.

* “RABBİN BAL ARISINA ŞÖYLE VAHYETTİ: DAĞLARDAN, AĞAÇLARDAN VE KURACAKLARI KÖŞKLERDEN GÖZ GÖZ EVLER (KOVANLAR)YAP. SONRA MEYVALARIN HEPSİNDEN YE DE RABBİNİN MÜYESSER KILDIĞI YOLLARDAN UÇ. İÇLERİNDEN, RENKLERİ MUHTELİF BİR İÇECEK; BAL PEYDA OLUR Kİ ONDA İNSANLARA ŞİFA VARDIR. ŞÜPHESİZ BUNDA TEFEKKÜR EDECEK BİR KAVİM İÇİN ELBETTE İBRET VARDIR.” Nahl / 68Konuyla ilgili diğer bir makale : http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=614

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder