26 Mart 2012 Pazartesi

Sakarya-Karapürçek'te Yaşayan Arıcı Üstadlardan Sayın Ahmet Birbilen ve Mahdumu Nureddin Birbilen'i Ziyaretim.


Hafta sonunu değerlendirmek amaçlı Kuzuluk kaplıcalarına gittim.İnternet ortamında kendisini yakinen tanıdığım,yazılarını ve paylaşımlarını okuyup istifade ettiğim Sayın Ahmet Birbilenden facebooktan arkadaş olduğum için kendisini ziyaret etmek istediğimi beyan ederek görüşme imkanımız olup olmadığını sordum.Kendileri sağolsun telefon numarasını vererek bizi kırmadılar.Geleceğimize yakın Ahmet abi misafirpeverliğini göstererek önceden semaverde çayı hazırlatmıştı.Konukseverliği ve yaptığı ikramlardan dolayı kendisine teşekkür ederiz.İsmail arkadaşım sözümüzü balla kesti ama olsun.Yediğimiz balla, kaymak güzergahımız çayır olsun.Cam çerçeve içindeki arılarını gösterdi.


Ahmet abi MaşAllah.BarekAllah


Mahdumu Nureddin Birbilen kibar bir genç kendisine de ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum.Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz Ahmet abi.


23 Mart 2012 Cuma

“Arıcılıkta Başarının Yolları ” Seminerine davet...

Değerli Arıcılarımız,
“Arıcılıkta Başarının Yolları ” Seminerine davetlisiniz...

“Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu (Arı Platformu)” projesi kapsamında ikincisini gerçekleştireceğimiz arıcılık seminerine davetlisiniz. Seminere katılarak kayıt yaptıran arıcılara arıcı maskesi ve Arı Platformu masa takvimi ücretsiz verilecektir. Ayrıca seminere katılıp iletişim bilgilerini bırakan arıcılara proje kapsamında hazırlanmakta olan “Arı Ürünleri Üreticileri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Kılavuzu” kargo ile gönderilecektir.
25 Mart 2012/ 10:30-16:30
Katılım Ücretsiz!
Lütfen kayıt yaptırınız. İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği
İhsan Akdoğan Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi / İhsaniye köyü / Çatalca
Konuşmacı: Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU
Kayıt için aşağıdaki telefon numaralarını arayınız!
İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Arı Platformu
Tel: 0 216 517 10 79 Tel: 0 212 285 00 38

ULAŞIM: İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından sağlanacaktır.
Bilgi için iletişim kurunuz.

Konuşmacı: Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu
Konu: Arıcılıkta Başarının Yolları
Yer: İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği İhsan Akdoğan Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi / İhsaniye köyü / Çatalca
Tarih: 25.03.2012
Saat: 10:30- 16:30

Seminer Programı

10:30-10:45 Çay-kahve - Kayıt
10: 45-11:00 İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin yaptığı çalışmalar
Onur ÇİLENK – İstanbul A.Y.B. Başkanı
11:15-11: 30 “Bal ve Diğer Arı Ürünleri İle Yaşam Platformu” projesi
Taylan SAMANCI- BALDER Teknik Danışmanı
11:30-11:45 Açılış konuşması
Nevzat Taşdan- Çatalca Kaymakamı (katılımları halinde)
11:45-12:45 Arıcılıkta Başarının Yolları - Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU
12:45-13:30 Öğle yemeği arası
13:30-14:45 Arıcılıkta Başarının Yolları - Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU
14:45-15:00 Çay-kahve arası
15:00-16:00 Arıcılıkta Başarının Yolları - Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU
16:00-16:30 Soru- Cevap ve kapanış

22 Mart 2012 Perşembe

Arıcılık Kredisi kullanmak isteyenlere duyurulur.


Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden (TKK) sıfır ve düşük faizli kredi kullanabilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı 22 Şubat 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Kararın ardından, uygulamanın başlaması için beklenen 2012/26 sayılı Uygulama Esasları Tebliğ ise 7 Mart 2012 tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredilerin kullandırılmasına yönelik İç Genelgelerini şubelerine göndermesi ile birlikte çiftçilerimiz tarımsal konularda düşük faizli kredi kullanabileceklerdir. Çiftçilerimizin hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörleri ile kontrollü örtü altı tarımında kredi kullanabilmeleri için Tebliğde asgari sayılar belirlenmiştir. Çiftçilerimizin aşağıda belirtilen konularda asgari limitleri sağlamaları gerekmektedir. Çiftçilerimizin, -Büyükbaş süt sığırı ve damızlık etçi sığır, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve büyükbaş hayvan besiciliği konularında, on baş ve üzerinde damızlık süt sığırı yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları, damızlık düve yetiştiriciliğinde, elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekmektedir. -Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Domaskus, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarması, küçükbaş hayvan besiciliğinde, yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmaları gerekmektedir. -Arıcılıkta, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısının 50 adet ve üzerine çıkarmaları gerekmektedir. -Kanatlı sektöründe, damızlık ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerde asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi yetiştiriciliğinde 2.500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapılması veya yapılacak olması gerekmektedir. -Kontrollü örtüaltı tarımında, kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelerin, onaylanan fizibilite raporları dikkate alınacaktır. Düşük faizli kredi kullanımı için belirtilen asgari ölçülerin dışında, Tebliğde her konu için, işletmede kullanılmak üzere kredi verilecek çeşitli alet ve ekipmanlar belirtilmekte, çeşitli konular için Bakanlıkça tutulan kayıt sistemleri şartı aranmaktadır. Çiftçilerimizin düşük faizli kredi kullanabilmesi için tebliğde belirtilen şartları sağlamaları, ayrıca, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin usul, esas ve mevzuatları çerçevesinde kredi kullanımına uygun bulunmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredilerin kullandırılmasına yönelik İç Genelgelerini şubelerine göndermesi ile birlikte çiftçilerimiz tarımsal konularda düşük faizli kredi kullanabileceklerdir. MADDE 11 – (1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısının 50 adet ve üzerine çıkarmaları gerekir. (2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri; a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme makinesi alımı, b) 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için arıcı barakası veya karavanı alımı, c) 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı. (3) Arıcılık kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme, biz vb.), arılı kovan başına 10 kg/yıl şeker, 1 kg/yıl temel petek, kek, ruhsatlı ilaç alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise üretim kutusu başına 1 kg/yıl şeker, 0,1 kg/yıl temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi, ana arı ızgarası vb.) alımı ve benzeri işletme giderlerini kapsar. (4) Bu kapsamda, kredi talebinde bulunan arıcılar il/ilçe müdürlüklerinden veya ilgili birlikten alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.Denilmektedir. Arıcılık kredisi kullanmak isteyenlere duyurulur.

Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG'de yayımlandı

Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG'de yayımlandı Perşembe, 22 Mart 2012, 07:48 Kaynak: TurkeyHaberler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ARICILIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 30/11/2011 tarihli ve 28128 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ArıcılıkYönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdakişekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. "d) Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiyeait ise şahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise köy muhtarlığıyla,diğer tüzel kişiliklere ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacakarıcılar da Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşmayapar." "e) Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, çıkış yapacağı ilin il/ilçe müdürlüğünegideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine MahsusYurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır ve arılarını sevk eder. Rapordaki sevkadresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır. Beş gün içerisinde konakladığıilin il/ilçe müdürlüğüne, veteriner sağlık raporu ile başvurarak EK-1'de yer alanArı Konaklama Belgesini (AKB) alır. AKB'si olmayan arıcının veteriner sağlıkraporu vize edilmez. Gezginci arıcılık yapan, kayıtlı olduğu adrese ve/veya kendiarazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKBalması gerekir." "f) Alınacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunda belirtilenadresten farklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcının arıları, il/ilçemüdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğuyerden kaldırılır. İl/ilçe müdürlüğü, işgal edenler hakkında 26/9/2004 tarihlive 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere,Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kaldırma sürecinde meydana gelenzarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır. Mücbirsebepten dolayı arısını izin aldığı adres dışına götürmek zorunda kalan arıcıyail/ilçe müdürlüğünce mazeretinin uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz,arıcı beş gün içerisinde izin aldığı adrese sevk edilir." MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-1) Arı Konaklama Belgesi ektekişekilde değiştirilmiştir. MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. -DirectFN Haber Merkezi- haber@directfn.com www.directfn.com.tr, www.directfn.com, www.duinvest.com.tr

20 Mart 2012 Salı

BAHAR SEZONUNA BAŞLANGIÇ.

İşyerimin bitişiğine Postane var kuyruk işyerime doğru oluyordu.Dün çok sıcak oldu yüzlerce arı bir anda dışarıya çıktılar.Hemen bodrumun camını ve kovanın kapağını kapattım.İçimden de Allah'ım nolur kimseyi arılar sokmasın yarından tezi yok arılarımı buradan götüreceğim diye dua ettim.
Kanaatime göre arılar yaşamlarını devam ettirebilmek için her şartla mücadele ediyorlar.Kapalı ve ılıman bir arılık arıların kışı çıkartması için uygun bir yer olduğunu düşünüyorum.
Elime konan bir arı dakikalarca kendini temizledi.Elime konması bayağı hoşuma gitti.
Ortalık sakinleşti.
Arıyı Arnavutköy-Hacımaşlı köyüne götürdüm.Arka plandaki ağaçlar yapraklanınca öğleden sonra arıya gölge yapacaklar.
Biraz dinlendikten sonra kovanın uçuş kapağını açtım.Bu yaz burada 3-5 koloniyle çalışmayı düşünüyorum.
Kovanın önünde buğday tarlası var.
Yemliğe koymak için su getirdim ve bal şerbeti yaptım.
Allah'ımızın sonsuz kuvvet ve kudreti yeryüzü canlanıyor.
2011 yılının anası.
Sağ tarafa suyu sol yemliğe de hazırladığım bal şerbetini döktüm.Birkaç gün yanlarına gidemiyeceğim.Gerçi su bulma konusunda sıkıntı çekmezler ama yine de verdim.

14 Mart 2012 Çarşamba

Arı kovanımı evimin bodrum katına getirdim. I put my frail hive to my basement.

Arımın bulunduğu bölgeye gitmek zor oluyordu.Bende teşvik şurubu vermek ve şu soğuk günlerde daha sıcak ortamda bulunmasını sağlamak ve yavru faaliyetini hızlandırmak için işyerimin bodrum katında depo olarak kullandığım bodruma arıyı getirdim.
Saadet Partisi Bayrampaşa İlçe Başkanım Sayın Ayhan Pelister ile birlikte arıyı arabadan indirdik.
Kıymetli komşum Fevzi Akıncı ile makam koltuğuna yerleştirdik.
Havalandırma mazgalı.Arılar buradan çalışacak.Bir miktar arı buradan çıktı.Geri dönmedi gördüklerimde soğuktan mevta oldular.
Uygulamam hakkındaki tartışmalarımız halen devam ediyor.Kıymetli arı üstadlarından Ahmet Birbilen Bey şöyle bir uygulamadan bahsetmişti.(Bu yazımı, arılığı evinin yakınında olan veya evi içinde ılıman ısıya sahip müsait odası olan arkadaşlar uygulayabilir. Arkadaşlar, işçi arı kondüsyonu çok zayıf olan kolonileriniz varsa ve onların dışarıdaki iklime dayanamayıp sönmesini engellemek istiyorsanız lütfen aşağıdaki işlemi yapın. Hiç zaman kaybetmeden, bu şekilde ÇOK ACİL duruma düşen kolonilerinizi sadece bir haftalık evinizin bir odasında misafir edin. Bu şekildeki kolonilerinizin uçuş kapağını kapatıp, üzerine elek teli (NAYLON) ile kapatıp, kovan üst kapağınıda kapatın. İçeride bir haftalık yağışlı ve soğuk günleri atlatana kadar arılarınızın gecenin soğuğundan, gündüzlerinde yağışlı havasından muhafaza edebilirsiniz. Bu sistemi yapmak isteyen meslektaşlarıma şimdiden kolaylıklar dilerim.)(-This writing is for people who have hive in near of their house. If you have middle-hot in your apiary, you can put into practise. My friends, If you have colony which has frail worker bee, you should follow these steps; - In no time, If you have this situation, you should take care your colony ın your living room just for one week. In this way; you should close flight cover, then closed on the flight cover with the screen wire (NYLON) eventual you should close thw top cover of hive too. You can keep your bees from rainy and cold weather Take it easy and wiht my best wishes..)GELİŞMELERLE YAKINDA BİRLİKTE OLACAĞIZ.

10 Mart 2012 Cumartesi

Şeref-ül mekan bil mekin. [Mekanların şerefi içindekilerle ölçülür]

Edirne-Uzunköprü Müftüsü Sayın Vehap Kapıcıoğlu ve beraberindeki heyetle işyerimi şereflendirdiler.Sağdan sola.Bayrampaşa Bilal-iHabeşi Cami İmamı Ali Yılmaztürk,bendeniz,Müftü Bey,Uzunköprü Ergene Cami Dernek Başkanı aynı zamanda DSP İlçe Başkanı olan Sayın Mesut Babayiğit,Uzunköprü de Sultan II.Murad'ın 1443 yılında yaptırdığı Muradiye Cami İmam Hatibi Nazır Açar (Şimdi bizim camide müezzin olarak yeni göreve başladı ve yanındaki Müftü Beyin Oğlu.

9 Mart 2012 Cuma

ŞEHİRDE ARICILIK

Bugün Cuma Namazından sonra Camimizin İmamı Of'lu Ali Yılmaztürk Hocamla birlikte İstanbul-Bayrampaşa'da bir arkadaşının evinin 6.katında bulunan arılarına kek vermek için çatıya çıktık.
Kovan çatıdan uçmasın diye bacaya bağlamış.
Plastik çerçevelerde arılar.
Plastik yemliğe keki koymadı.
Çıtaların üstüne koydu.
Kovanlar ikiz kuleleri görüyor.
Diğer kovanı.

7 Mart 2012 Çarşamba

Bahçede bir günüm...

Kıymetli dostlar uzun bir aradan sonra arılarımın yanına 4 ay gibi gidememiştim artık her gün gidiyorum.Bugün Kıymetli hocam Yalçın Sezer beyin dükkanına uğradım.Muhterem valideleri oradaydı.Varoa mücadelesi için malzeme aldık birde vitamin takviyesi aldık.Şimdi doğru arıların yanına.
Yarım kiloluk kekler çıkmış tüketici kiloluk kekleri bitiremiyor demiş yarım kilosu 2.5 Tl.
Arıcılık malzemelerinden bir görüntü.
Çift katlı kovanlar 85 TL.
Varoa mücadelesi için aldığımız ilaç ve vitamin.
1.5 litre suyla yaptığımız birebir şerbet göz kararı ile içine 2 çay kaşığı kadar vitamin attık.Çalkaladık içine 1adet limon sıktık.
Bu kişi de büyük arıcı kadim dostum Fevzi abim.Arı sevgisi yüzünden arıları kışlatmak için Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı caddesinin sonunda bulunan evinin arka bahçesine getirmiştik.Evinin her tarafı binalarla çevrili hiç rüzgar almadı güneş açtığı zaman arıların hepsi dışarda vatandaşın mutfaklarının hepsi arı kovanlarının bahçesine bakıyor.Havalar biraz daha ısınınca arıları götüreceğiz.O zaman kadar bizi dövmezlerse iyidir diyor Fevzi abi.Eski komşularımız olsaydı hepsini tanıyorduk diyor.Binalar yapılınca kimse kimseyi tanımıyor.Arıyı açınca çabuk çabuk baktırıyor zaten.))) Benim için işin gücün resim çekmek diyor.Elin hiç bir şeye yakışmıyor dedi.Yazarım bak dedim.Yazamazsın dedi.
Şerbeti çıtaların ortasına koymuştuk daha sonra ana arı öbür çıtalara geçemez diye kenara aldırdım.
Kovanımın altı böyle bahar geldiği için arılarımı bu kovana aktardım.
Topu topu 1 kovan arım var zaten.Diğer arıcı ustaları okuyorum şu kadar kayıp var bu kadar öldü diyorlar.Benim için %100 başarı.)))
Bir sefer daha şerbet verdim.Bahçede erik ağacı çiçek açmış bundan sonra kendi yiyeceklerini bulurlar artık.
Yeni kovan altlığı fiyatı 32 TL.