22 Mart 2012 Perşembe

Arıcılık Kredisi kullanmak isteyenlere duyurulur.


Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden (TKK) sıfır ve düşük faizli kredi kullanabilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı 22 Şubat 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Kararın ardından, uygulamanın başlaması için beklenen 2012/26 sayılı Uygulama Esasları Tebliğ ise 7 Mart 2012 tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredilerin kullandırılmasına yönelik İç Genelgelerini şubelerine göndermesi ile birlikte çiftçilerimiz tarımsal konularda düşük faizli kredi kullanabileceklerdir. Çiftçilerimizin hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörleri ile kontrollü örtü altı tarımında kredi kullanabilmeleri için Tebliğde asgari sayılar belirlenmiştir. Çiftçilerimizin aşağıda belirtilen konularda asgari limitleri sağlamaları gerekmektedir. Çiftçilerimizin, -Büyükbaş süt sığırı ve damızlık etçi sığır, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve büyükbaş hayvan besiciliği konularında, on baş ve üzerinde damızlık süt sığırı yetiştiriciliği işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları, damızlık düve yetiştiriciliğinde, elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekmektedir. -Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Domaskus, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarması, küçükbaş hayvan besiciliğinde, yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmaları gerekmektedir. -Arıcılıkta, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısının 50 adet ve üzerine çıkarmaları gerekmektedir. -Kanatlı sektöründe, damızlık ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerde asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi yetiştiriciliğinde 2.500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapılması veya yapılacak olması gerekmektedir. -Kontrollü örtüaltı tarımında, kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelerin, onaylanan fizibilite raporları dikkate alınacaktır. Düşük faizli kredi kullanımı için belirtilen asgari ölçülerin dışında, Tebliğde her konu için, işletmede kullanılmak üzere kredi verilecek çeşitli alet ve ekipmanlar belirtilmekte, çeşitli konular için Bakanlıkça tutulan kayıt sistemleri şartı aranmaktadır. Çiftçilerimizin düşük faizli kredi kullanabilmesi için tebliğde belirtilen şartları sağlamaları, ayrıca, Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin usul, esas ve mevzuatları çerçevesinde kredi kullanımına uygun bulunmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredilerin kullandırılmasına yönelik İç Genelgelerini şubelerine göndermesi ile birlikte çiftçilerimiz tarımsal konularda düşük faizli kredi kullanabileceklerdir. MADDE 11 – (1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısının 50 adet ve üzerine çıkarmaları gerekir. (2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri; a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme makinesi alımı, b) 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için arıcı barakası veya karavanı alımı, c) 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı. (3) Arıcılık kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme, biz vb.), arılı kovan başına 10 kg/yıl şeker, 1 kg/yıl temel petek, kek, ruhsatlı ilaç alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise üretim kutusu başına 1 kg/yıl şeker, 0,1 kg/yıl temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi, ana arı ızgarası vb.) alımı ve benzeri işletme giderlerini kapsar. (4) Bu kapsamda, kredi talebinde bulunan arıcılar il/ilçe müdürlüklerinden veya ilgili birlikten alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.Denilmektedir. Arıcılık kredisi kullanmak isteyenlere duyurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder